Elektronická evidencia dochádzky

  • rieši problematiku dochádzky zamestnancov jednoducho a veľmi efektívne. Firma si vie ľahko monitorovať príchody, prestávky na obed, či odchody svojich zamestnancov a to pomocou najmodernejších technológií,  napríklad biometrickým odtlačkom prsta, alebo jednoduchým priložením RFID čipu k čítačke dochádzkového terminálu. Vďaka týmto systémom získava dokonalý a kompletný súhrn informácií o ich pracovnej dobe
  • poskytujú okamžitú informáciu o prítomnosti zamestnanca na pracovisku
  • je komplexné profesionálne riešenie, ktoré vám umožňuje pohodlne sledovať a vyhodnocovať pravdivú dochádzku vašich zamestnancov
  • informácie o dochádzke sa dajú jednoducho exportovať do PC, či už do Excelu, tak aj do iných programov
  • Šetrí čas
  • Šetrí peniaze
  • Je jednoduchý a efektívny
  • Kontrola v reálnom čase
  • Zamestnanci viac dbajú na to, aby boli na čas v práci, sami si strážia svoju dochádzku

Ďalšie služby

IT connect logo