Riešenia pre IP hlas a video

Navrhujeme, realizujeme a spravujeme:
 
Digitálne IP telefónne ústredne
IP hlasové technológie
IP video technológie

Ďalšie služby

IT connect logo