Po ukončení kalibračného procesu (30 min. po pripojení napájania) je možné kameru nastaviť.

Najskôr je potrebné nastaviť kameru so módu Body Thermometry

Potom nastavíte zobrazovanie pravidiel v obraze kamery

V základnom nastavení je nutné povoliť meranie teploty, zapnúť zobrazenie, nastaviť emisivitu a detekčnú vzdialenosť

Potom sa nastavuje časť pre klasickú kameru. Kde sa hlavne nastavuje detekcia tváre. Max. a min. vzdialenosť očí. Rýchlosť a citlivosť detekcie.

Alarmová a predalarmová teplota.  Pri našom teste sme predalarmovú teplotu nastavili na 37°C a alarmovú teplotu na 37,5°C.

Nakoniec sa nastavuje čast termokamery - záložka je prepnutá na Camera 02. Tu sa nestavuje, buď automatická kalibrácia kamery,

alebo kalibrácia pomocou Black body, ktoré zvyšuje presnosť merania na +-0,3°C

Obrázok znázorňuje osobu, ktorej telesná teplota neprekročila 37,5°C. Všimnite si,že horúcu šalku v ruke kamera ignoruje.

Obrázok znázorňuje osobu, ktorej telesná teplota prekročila 37,5°C. Zvýšená teplota je simulovaná horúcu šalkou v oblasti čela.

IT connect logo