Termo kamera na zabránenie COVID19

Prvý test kamery na meranie ľudskej teploty

Na základe skutočnosti a situácie kvôli COVID 19, sme sa snažili nájsť možnosť ako ochránit prevádzky našich zákazníkov pred možným vstupom osôb s možným vírusom COVID-19 a následym zatvorením prevádzky kvôli možnému rozšíreniu vírusu na prevádzke. Následná karanténa môže zatvoriť danú prevádzku aj na 14 dní verejným hygienikom.

Softvér zadarmo k riešeniu.

Toto riešenie sa dá celkom efektívne inštalovať na každú prevádzku a recepčná vie kedykoľvek daného človeka otočiť skôr ako nakazí zvyšné osoby v priestore.

Detaily kamery:

Testovaný model: DS-2TD2617B-3/PA(B)
Verzia FW: 5.5.26_build_200330
Montáž: statív výška 1,75m
Prostredie: vnútorné stabilná teplota 22°CSW: iVMS4200 v3.2.0.102

Výrobca doporučuje dodržať nasledujúce podmienky:

1. stabilná teplota prostredia v rozsahu 10-35°C

2. prostredie bez prievanu a priameho slnečného svitu

3. dodržanie inštalačných podmienok (inštalačná výška, vzdialenosť kamery od morenej osoby)

4. dodržať čas kalibrácie a zahriatia kamery (pre pevné kamery je to 30 minút)

5. zaistiť jednosmernú uličku pre prichádzajúcich ľudí

6. vyvarovať sa rušnému prostrediu na pozadí kamery a externým tepelný zdrojom

7. v prípade nízkych teplôt vonkajšieho prostredia sa doporučuje adaptácia teploty pokožky (5 minút)

8. skontrolujte či máte poslednú verziu FW pre kameru

 

Návod na nastevenie termokamery

Potrebujete otvoriť prevádzku, ale stále minimalizovať riziko šírenia COVID-19? Vďaka automatizovanému meraniu teploty termokamerou toto riziko minimalizujete. V prípade záujmu neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.

Ďalšie služby

IT connect logo