Zabezpečovacie systémy

Výhody kamerového informačného systému:

  • vysoký prevenčný účinok kamerového systému na veľký počet potencionálnych páchateľov trestnej činnosti. Krádeže, vandalizmus, násilná trestná činnost, šikana
  • ochrana súkromného a firemného majetku ako aj osôb
  • možnosť dodatočného dohľadania udalostí v zázname, identifikácia páchateľa a jeho následné usvedčenie
  • 24 hodinový monitoring stráženého priestoru. Úplný  prehľad o tom, kto se pohybuje vo vašom objekte, alebo vašej firme
  • vzdialený dohľad pomocou internetového pripojenia cez váš mobilný telefón, alebo pc
  • nízke prevádzkové náklady
  • cenová dostupnosť
  •  

Ďalšie služby

IT connect logo